5 Juli 2011

Belajar Hangeul (Huruf Korea) | Penting untuk pemula yang ingin belajar bahasa Korea^^


Kenalan sama hangeul yuk…

  • Huruf dasar
vocal
huruf
Nama
a ()
i ()
u ()
yeo ()
o ()
eo ()
eu ()
ya ()
yo ()
yu ()

Konsonan
huruf
nama
baca
giyeok
k/g
nieun
n
digeut
d/t
rieul
r/l
mieum
m
bieup
b/p
siot
s
ieung
-/ng
jieut
j
chieut
ch
khieuk
kh
thieut
th
phieup
ph
hieut
h
·          

  •  Huruf turunan
Vokal
huruf
nama
asal
ae
+
yae
+
e
+
ye
+
wa
+
wae
+
oe
+
weo
+
ui
+
we
+
eui
+
Konsonan
huruf
nama
asal
ssang-giyeok
+
ssang-digeut
+
ssang-bieup
+
ssang-siot
+
ssang-jieut
+
 
*Catatan: untuk penulisan huruf vokal yang berdiri sendiri, harus didahului dengan menuliskan huruf ieung ( ).
contoh: a =
                    i = 
                  ka=
                  ki =

semoga bermanfaat. 다시 봐요!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

>>Tinggalkan jejak.. :)